(S)misao

17. Satovi muke Gospodnje: Isus od Pilata osuđen na raspeće

17. Satovi muke Gospodnje: Isus od Pilata osuđen na raspeće

17. Satovi muke Gospodnje: Isus od Pilata osuđen na raspeće

10:00 h – Isus od Pilata osuđen na raspeće

„A Pilat ponovno iziđe i reče im: »Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice.« Iziđe tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: »Evo čovjeka!« I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: »Raspni, raspni!« Kaže im Pilat: »Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice.« Odgovoriše mu Židovi: »Mi imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Božjim.« Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu: »Odakle si ti?« No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče: »Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?« Odgovori mu Isus: »Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi.« Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu: »Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru.« Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos – Pločnik, hebrejski Gabata –a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure – i kaže Židovima: »Evo kralja vašega!« Oni na to povikaše: »Ukloni! Ukloni! Raspni ga!« Kaže im Pilat: »Zar kralja vašega da razapnem?« Odgovoriše glavari svećenički: »Mi nemamo kralja osim cara!« Tada im ga preda da se razapne.“  (Iv 19, 4 – 16)

Meditacija

Pilat na Isusu ne nalazi nikakve krivice, a ipak ga je dao bičevati i trnjem okruniti. Kad ga je izveo rekao je: „Evo čovjeka!” Izmučena, popljuvana, u ranama, ismijana, ostavljena od najbližih, neshvaćena, umorna, odbačena. Ranjeni Isus je slika čovjeka iznakažena grijehom i izmučena u posljedicama grijeha.

Židovi traže da se Isus razapne, da se smakne, traže od Pilata da preuzme na sebe tu krivicu. Pilat nije na Isusu vidio krivicu, a kada je čuo da “se pravio Sinom Božjim” još se više prestrašio.

Pita ga: „Odakle si ti?” No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče: “Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?” Ne izlazi li ovdje na vidjelo Pilatova oholost? Postavlja se iznad Isusa. Kako se ja postavljam prema onima koji su, po ljudsku gledano, ispod mene, nad kojima imam vlast, za koje sam odgovoran, koji su slabiji od mene?

Isus odgovara: „Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor.” Vlast je Pilatu dana odozgor. Bog Otac je dopustio da Isusa predaju u Pilatove ruke. Kroz ovakav pogled vjere da Nebeski Otac bdije i nad našim životima sa svojim planom spasenja i nama bi u životu mnoge patnje bilo lakše podnijeti.

Kada su Židovi vidjeli da Pilat nastoji pustiti Isusa vikali su: „Ako ovoga pustiš nisi prijatelj caru.” Pilatov položaj je ugrožen. Ako stane na stranu Istine, ljudi će ga odbaciti. Odbacit će ga car koji je na najvišem položaju. Pilat nije slobodan od drugih ljudi, od njihovog mišljenja, govorenja, od svog položaja u društvu. To ga je slomilo. Nije se u potpunosti opredjelio za Istinu pa ga je slomio pritisak ljudi. Zadnje što je pokušao je reći Židovima: „Evo kralja vašega!” Naglasio im je da je Isus njihov kralj.

No Židovi odgovaraju: „Mi nemamo drugoga kralja osim cara!” Odrekli su ga se. Samo žele da ga se razapne jer misle da će ga se tako riješiti. Uzimaju si za kralja nekoga tko to nije, samo da se oslobode Isusa. Ne žele Njegov nauk, ne žele mijenjati sebe, ne žele prihvatiti istinu, ne žele prihvatiti Boga kakav je već ga žele zatvoriti u svoje Zakone.

Nataša M.

 

Duhovni zadatak:

Razmatraj danas o Pilatovoj odluci i razmisli koliko je takvih kompromisa i izbora u tvome životu zbog osobnih interesa, inata, sebičnosti, neprihvaćanja Božje volje?! Moli za milost uvijek ostati na strani Istine.

 

„Križ sam uvijek smatrala najvećim dokazom Božje ljubavi, povjerljivom Božjom ljubavi prema mojoj duši.“ bl. Marija Terezija od sv. Josipa

 

 

 

 

Kategorija (S)misao, Vrt duše

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Current month ye@r day *