Tag: meditacija

 

Teološka meditacija o sv. Tereziji Avilskoj

Teološku meditaciju “O monaštvu sv. Terezije Avilske” don Edvard Punda održao je u Slavonskom Brodu, u sklopu Tjedna kršćanske kulture 2013. Tjedan kršćanske kulture organizira Udruga katoličkih intelektualaca (UKI) Đakovačko-osječke nadbiskupije.
Molitva kao prijateljevanje

Molitva kao prijateljevanje

Čovjek je biće odnosa i danas uistinu, zahvaljujući modernoj tehnologiji, postoji mnogo načina kako komunicirati s drugima…, a opet sve se više ljudi osjeća osamljeno i postavlja se pitanje koliko svi ti mediji i načini komuniciranja vode k pravom susretu osoba. Ostvarenje čovjeka i uspjeh života ovisi o komunikaciji sa samim sobom, s drugima, ali […]