Tag: obraćenje

 

Oruđe izabrano – obraćenje sv. Pavla

Oruđe izabrano – obraćenje sv. Pavla

„On mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti.“ (Dj 9, 15a-16) Sveti Pavao kao farizejski sljedbenik mrzio je Krista i sve koji su mu vjerovali. Zbog toga je progonio kršćane želeći zatrti Ime. Odlučan da ih dovede u […]
Spustom do obraćenja

Spustom do obraćenja

Danas se premalo govori o životu, a previše o preživljavanju u kojem je središte imati, a ne biti. Mnogi se grčevito bore za novac, posao, za zemlju, za ugled…, a u trenutku smrti ništa od toga ne nose sa sobom. Toliko je čovjek uvjetovan kategorijom posjedovanja i životnog standarda, da nije ni svjestan. Kada dođu […]