Tag: spust

 

Spustom do obraćenja

Spustom do obraćenja

Danas se premalo govori o životu, a previše o preživljavanju u kojem je središte imati, a ne biti. Mnogi se grčevito bore za novac, posao, za zemlju, za ugled…, a u trenutku smrti ništa od toga ne nose sa sobom. Toliko je čovjek uvjetovan kategorijom posjedovanja i životnog standarda, da nije ni svjestan. Kada dođu […]