14. Satovi muke Gospodnje: Isus postavljen do Barabe

07:00 h – Isus postavljen do Barabe

 

A o Blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: „Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?“ Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: „Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.“ Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj: „Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?“ A oni rekoše: „Barabu!“ (Mt 27, 15-21)

 

Meditacija

Isuse, u Jeruzalemu si i sude Ti. Još nije sve gotovo, ali uskoro će biti. Koga će izabrati i osloboditi? Tebe ili Barabu? Običaj je da se o blagdanu Pashe nekoga oslobodi. Još se ne zna tko će to biti. Ne mogu ni zamisliti kakvi su te osjećaji tada obuzimali, o čemu si razmišljao dok si čekao da donesu konačnu odluku. Je li moguće da je većina odlučila izabrati Barabu koji je tolika zla počinio ljudima? Sigurna sam da je nevjerica vladala među onima koji su bili na tvojoj strani, koji su tebe željeli izabrati i osloboditi. Pilat, koji je imao moć odlučivanja, nije se zauzeo za tebe Isuse. Pitao je svjetinu koja se ondje nalazila koga da pusti jer znao je da te predadoše iz zavisti. Pilatova žena koja je bila ondje poručila mu je da pusti tebe, ali on se oglušio na te njezine riječi. Mnogi koji su se ondje nalazili nisu bili svjesni koga biraju već su bili nagovoreni od starješina i glavara svećeničkih. Kako se to moglo dogoditi kad si ti Isuse tek prije nekoliko dana bio slavljen od iste te svjetine dok si ulazio u Jeruzalem? Klicali su ti ‘hosana’, a sada vika i galama koja je išla protiv tebe. Baraba se samo podrugljivo podsmjehivao jer dobro je znao da će pravednik otići u smrt umjesto njega.

Kad si čuo upraviteljevu odluku vjerujem da su ti kroz glavu prolazile svakakve misli, ali na tvom licu odražavao se duboki mir. O Isuse, od kuda ti takav mir? Kad bismo barem i mi znali ostati u miru kad nas nepravedno osuđuju i progone. Često smo buntovni i bunimo se protiv mnogih, a sami ne znamo da to ne vodi miru već još većem neprijateljstvu među ljudima. I mi smo ponekad poput Pilata i one svjetine koja je vikala te biramo ono što je zlo, a ne što je dobro. Koliko li smo tako dobra u svome životu propustili i to samo zato što smo birali “Barabu”, a ne “Isusa”, onoga koji je pravi Put, Istina i Život. Od sada ja biram tebe Isuse, biram mir, oproštenje, pravednost, slobodu, ljubav, dobrotu, istinu, život… Želim biti na tvojoj strani Isuse, želim biti dio one šačice svjetine koja je onoga dana birala tebe. Svaki dan, pa i onda kada drugi viču protiv tebe, kada ovaj svijet izabire nepravdu, rat i nasilje, ja biram tebe Isuse koji jedini daruješ vječni život.

Ivana V.

 

Duhovni zadatak:

Moli danas Isusa da ti daruje milost da uvijek u životu možeš birati ono što je dobro, a izbjegavati zlo. Na tu nakanu 10-ak minuta razmatraj Psalam 1.

 

„Kao što dobro djelo rađa u duši ljupkost, mir, utjehu, svjetlo, čistoću i snagu, tako neuredna požuda donosi patnju, muku, sljepoću i slabost.“   sv. Ivan od Križa