4. Satovi muke Gospodnje: Isus izdan od Jude i uhvaćen od Židova

“Sad je vrijeme milosti!”

21:00 h – Isus izdan od Jude i uhvaćen od Židova

Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi. Isus mu reče: „Juda, poljupcem Sina Čovječjega predaješ?“ A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: „Gospodine, da udarimo mačem?“ I jedan od njih udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Isus odgovori: „Pustite! Dosta!“ Onda se dotače uha i zacijeli ga. Nato Isus reče onima koji se digoše na nj, glavarima svećenički, zapovjednicima hramskim i starješinama: „Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama! Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš čas i vlast Tmina.“ (Lk 22, 47-53)

Meditacija
Isus moli na Maslinskoj gori. U svojoj muci i boli moli za Očevu volju: „Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!“ (Lk 22, 42) Prihvaća Očevu volju da nas spasi, prihvaća na sebe uzeti naše grijehe, za nas podnijeti izdaju, muku, patnju i smrt. Odjednom nekakav tutanj. Vika! Gluha molitvena noć postaje još borbenija. Isus vidi svog učenika Judu koji mu prilazi. Znao je da će ga izdati. Na pashalnoj večeri to je i nagovijestio: „Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.“ (Mt 26, 21)
Juda se približio do Isusa. Znak njegove izdaje bio je poljubac. Isus mu kazuje: „Juda, poljupcem Sina Čovječjega predaješ?“ Poljupcem Juda izdaje svog Učitelja i svog Prijatelja. Predaje svog Učitelja u ruke zločinačke, u ruke grešničke. A Isus se ne brani, nego se pušta svjetini u okrutne ruke koje su ga zgrabile na osudu. Nije dao ni učenicima da bilo što poduzimaju jer kaže: „…tko se mača laća, od mača i gine.“ Isus se dotiče odsječenog uha i ono zacjeljuje. I njegove ruke imaju zasigurno moć osloboditi se svih napada. Ali ne, On se ne bori, nego im se pušta kako bi se ispunila Pisma.
Čovjek je po naravi grešan. Grijeh je svojevoljno, svjesno i slobodno odvajanje od Boga. Mogu li živjeti odvojen od Boga? Mogu li svjesno živjeti u grijehu ne razmišljajući da svojim grijehom ranjavam Isusa i doprinosim još većoj njegovoj muci, boli i patnji koju podnosi za mene? Pristanak uz grijeh je poljubac izdaje, a iskreno kajanje je poljubac ljubavi, pomirenja i zadovoljštine za grijehe.
Renata V.

Duhovni zadatak:
Ispitaj svoju savjest: Koji „poljubac“ češće dajem Isusu? Ako je potrebno otiđi danas na Svetu ispovijed i pomiri se s Bogom.

„No, padnem li svakog časa što prolazi, dižući se, dolaziš mi u pomoć, svakog časa, daješ mi svoju milost.“ sv. Mala Terezija