Devetnica sv. Maloj Tereziji za mlade – ususret Karmelijadi

DEVETNICA SV. MALOJ TEREZIJI ZA MLADE

Ova je devetnica posebno namijenjena svim mladima (i svima ostalima) koji istinski traže Boga, te Njegovu pomoć i zagovor osobito u problemima, traženju sebe, smisla života i svog životnog puta. Sveta Terezija od Djeteta Isusa i sv. Lica  bila je mlada djevojka koja može razumjeti sva mladenačka traženja i probleme jer ih je i sama prošla.  Devetnica je nastala u pripremi za godišnji susret mladih u duhu Karmela (Karmelijadu) 2023., ali može se moliti uvijek i u svakoj potrebi.

NAKANA DEVETNICE:

– za sve mlade koji traže Boga, sebe, svoj poziv, put i smisao života

– za sve mlade koji će sudjelovati u Karmelijadi

– za sve sestre karmelićanke BSI, braću karmelićane i sve osobe koje na bilo koji način pomažu u pripremi Karmelijade

TIJEK MOLITVE SVAKI DAN:

  • Znak križa
  • Uvodna molitva sv. Terezije od Djeteta Isusa
  • Tekst za određeni dan i razmatranje nad ponuđenim pitanjem (preporuka: svaki dan zapisivati svoja razmišljanja)
  • Litanije