Devetnica sv. Tereziji Avilskoj

Draga braćo i sestre donosimo ovdje DEVETNICU SV. MAJCI TEREZIJI AVILSKOJ

Zahvaljujemo Karmelu sv. Josipa koji je osmislio ovu Devetnicu u jubilarnoj godini milosrđa 2016.

UVODNA MOLITVA

Sveta Majko Terezijo, tebe je Bog izabrao da nam posvjedočiš Njegovo milosrđe u svom životu. Poznavajući samu sebe i velika dobročinstva koja ti je udijelio Gospodin željela si pjevati o Božjem milosrđu dovijeka. Izmoli i meni milost istinske samospoznaje i duboko iskustvo Božjeg milosrđa u mom životu. Posebno te još molim za nakanu koju ti prinosim u ovoj devetnici… Zauzmi se kod Gospodina za mene da i ja mogu zajedno s tobom pjevati Božjem milosrđu kroz svu vječnost. Amen.

PRVI DAN

Bile bi dostatno, o najveće dobro i počinku moj, milosti koje ste mi udijelili dosad, time što me je Vaša milosrdnost i veličina dovela, uz toliko okolišanja, u tako siguran stalež i u kuću gdje je bilo mnogo Božjih službenica, u koje sam se mogla ugledati kako bih uznapredovala u Vašoj službi. Ne znam kako da pođem dalje kada se sjetim kako sam položila zavjete, te velike odlučnosti i zadovoljstva s kojim sam to učinila, te zaruka koje sam sklopila s Vama. To ne mogu izreći bez suza, a trebale bi biti od krvi i parati mi srce, jer nije bilo velikog žaljenja zbog onoga što sam Vas kasnije uvrijedila. Ali Vi ste, Gospodine moj, gotovo dvadeset godina – koliko sam se slabo koristila ovom milošću – htjeli biti onaj koji je vrijeđan, zato da bih se ja popravila. Čini se, moj Bože, kao da sam bila obećala jedino da se neću pridržavati ničega od onoga što sam Vam bila obećala, premda to tada nije bila moja namjera, no takvima vidim svoja kasnija djela, pa ne znam kakvu sam namjeru imala, da bi se bolje vidjelo tko sve Vi, Zaručniče moj, i tko sam ja. Jer istina je, zacijelo, da mi puno puta ublažuje žalost zbog mojih velikih grijeha zadovoljstvo koje mi pričinja to što se spoznaje mnoštvo Vaših milosrđa. (MŽ 4,3)

MOLITVA
Milosrdni Bože, zahvaljujem Ti što si pozvao našu svetu Majku Tereziju u svoju službu i na njoj pokazao svoje neiscrpno milosrđe. Ne uskrati ni meni svoje milosrđe kako bi i ja uvijek mogla veličati Tvoju ljubav.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…
Sv. Majko Terezijo, moli za nas!

DRUGI DAN

Na kome, Gospodine, mogu tako zasjati kao na meni one velike milosti koje ste mi počeli udjeljivati, a koje sam toliko zatamnila svojim lošim djelima? Jao meni, Stvoritelju moj, ta ako hoću naći opravdanje, nikakvo nemam! Niti pak itko snosi krivicu osim mene! Jer kada bih vama platila nešto za ljubav koju ste mi počeli pokazivati, ni na kome je ne bih mogla pokazati osim na Vama, a time bi se zaliječilo sve. Budući da to nisam zavrijedila, a imala sam takvu priliku, neka mi sada, Gospodine, pomogne Vaše milosrđe. (MŽ 4,4)
Puno puta sam zaprepaštena mislila o velikoj Božjoj dobroti i naslađivala se moja duša videći njegovu veliku darežljivost i milosrđe. Neka bude blagoslivljan za sve, jer sam jasno vidjela da nije propustio platiti mi, još u ovome životu, nijednu dobru želju. Koliko god nevaljala i nesavršena bila moja djela, ovaj moj Gospodin ih je popravljao, usavršavao i davao im vrijednost, a zla i grijehe zatim skrivao. Čak i u očima onoga tko ih je vidio dopušta Njegovo Veličanstvo da se izgube i briše ih iz njegova sjećanja. Pozlaćuje krivice, čini da zasja krepost koju sam Gospodin unosi u mene, gotovo me prisiljavajući da je posjedujem. (MŽ 4,10)

MOLITVA
Milosrdni Bože, koji si našoj svetoj Majci Tereziji milostivo pomagao na putu kreposti, pomozi i meni steći kreposti koje će slaviti Tvoju ljubav.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…
Sv. Majko Terezijo, moli za nas!

TREĆI DAN

Znam reći da je to jedan od najmučnijih života: niti sam uživala Boga, niti sam imala zadovoljstva u svijetu. Kad bih se našla u zadovoljstvima ovoga svijeta, čim bih se sjetila koliko dugujem Bogu, bijaše mi mučno. Kad bih bivala s Bogom, uznemirivale su me sklonosti prema svijetu. To je tako mučan rat, da ne znam kako sam ga mjesec dana mogla podnositi, a kamoli tolike godine.
Ipak jasno vidim veliko milosrđe što mi ga je udijelio Gospodin: kada sam se već trebala baviti svijetom, da imam srčanosti baviti se molitvom. Prema tome, osim one godine koju sam spomenula, u dvadeset i osam godina kako sam započela s molitvom, više od osamnaest sam ih provela u toj borbi i sukobu odnosa s Bogom i sa svijetom. Za ostalih godina, o kojima mi sada preostaje govoriti, promijenio se uzrok rata, premda nije bio mali. No time što sam, kako mi se čini, bila u službi Božjoj i uz spoznaju ispraznosti što je svijet, sve je bilo blago.
Razlog što sam o tome toliko pričala jest taj da se vidi Božje milosrđe i moja nezahvalnost. Drugo, zato da se spozna veliko dobro što ga Gospodin čini duši koju pripravlja da se s voljom preda molitvi, makar ne bila onako pripravna kako je potrebno, i kako je, ako u njoj ustraje, koliko god joj grijeha, napasti i padova na tisuću načina podmetne nečastivi, na koncu, držim sigurnim, Gospodin dovodi u luku spasenja, kao što je – kako se sada čini – priveo mene. Neka dade Njegovo Veličanstvo da se ponovno ne izgubim. (MŽ 8, 1-4)
MOLITVA
Milosrdni Bože, koji si našoj svetoj Majci Tereziji pomogao u borbi između zavodljivosti svijeta i puta molitve, osnaži i mene da uvijek izabirem Tvoje kraljevstvo i put molitve.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…
Sv. Majko Terezijo, moli za nas!

ČETVRTI DAN

A onoga pak tko s molitvom još nije započeo, za ljubav Gospodnju ja molim da ne oskudijeva u takvom dobru. Ovdje se ne treba bojati, već željeti. Jer ako ne bude napredovao i trudio se da bude savršen zato da zasluži slasti i naslade koje Bog daje ovima, sporo će razaznavati put za nebo; a ako ustraje, ja se uzdam u Božje milosrđe da ga nitko nije prihvatio za prijatelja a da mu to ne bi platio.
Jer, po mojem mišljenju, misaona molitva nije ništa drugo doli razgovarati prijateljski često puta na samo s Onim za kojega znamo da nas ljubi. A ako ga vi još ne ljubite (jer da bi ljubav bila istinska i da bi trajalo prijateljstvo, trebaju se složiti naravi; Gospodnja, već se zna, ne može imati nedostatka; naša je poročna, sjetilna, nezahvalna), ne možete uspjeti kod sebe da ga toliko ljubite, zato što nije takva vaša narav. No, videći koliko nam je važno posjedovati njegovo prijateljstvo i koliko nas ljubi, trpite tu muku da puno budete s onim koji je toliko drukčiji od vas.
O beskrajna dobroto mojega Boga, ta čini mi se da Vas vidim i da sebe vidim takvu! O naslado anđela, ta sva bih se htjela rastopiti ljubeći Vas kada to vidim! Kako li je sigurno da Vi trpite onoga tko trpi Vas da budete s njime! Ah, kako dobar prijatelj postajete, Gospodaru moj! Kako li ga tetošite i trpite te čekate da se prikloni Vašoj naravi i kako brzo podnosite njegovu! Uzimate u obzir, Gospodaru moj, trenutke kada Vas voli, a za malo kajanja zaboravljate koliko Vas je uvrijedio! (MŽ 8, 5-6)
MOLITVA
Milosrdni Bože, koji si našoj svetoj Majci Tereziji udijelio milost prisnog prijateljevanja s Tobom, udijeli i meni tu milost.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…
Sv. Majko Terezijo, moli za nas!

PETI DAN

Zato da biste vidjeli njegovo milosrđe i veliko dobro koje je bilo za mene to što nisam zapustila molitvu i duhovno čitanje, govorit ću ovdje – jer je toliko važno to shvatiti – o velikoj paljbi kojom nečastivi obasipa dušu zato da je pobijedi i o umješnosti i milosrđu kojima je Gospodin nastoji povratiti k sebi, te da se čuvate opasnosti kojih se ja nisam čuvala. A iznad svega, za ljubav našega Gospodina i zbog velike ljubavi kojom postiže to da nas uspijeva vratiti k sebi, molim da se čuvate prigoda; jer, upavši u njih, ne treba se pouzdavati u sebe da ćemo se obraniti tamo gdje nas toliko neprijatelja tuče i u nama ima toliko slabosti.
Žalim svoju dušu zbog puno toga što je prošla i male pomoći koju niotkuda nije imala, osim od Boga. Shvaćala sam da nisam ni izdaleka bila onakva kakva sam trebala biti.
Zaklinjala sam Gospodina da mi pomogne, ali sam, zacijelo, griješila – kako mi se sada čini – što nisam sve pouzdanje stavila u Njegovo Veličanstvo i posve ga izgubila u sebe. Tražila sam lijeka, trudila sam se, ali, zacijelo, nisam shvaćala da sve malo pomaže ako se ne lišimo posve pouzdanja u sebe i stavimo ga u Boga. (MŽ 8,10-12)

MOLITVA
Milosrdni Bože, koji si našoj svetoj Majci Tereziji pomogao staviti svo svoje pouzdanje u Tebe, pomozi i meni da se ni u čemu ne uzdam u sebe, nego samo u Tebe.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…
Sv. Majko Terezijo, moli za nas!

ŠESTI DAN

Kada me je Njegovo Veličanstvo opet počelo nadarivati, čini mi se da nisam uspijevala odlučiti se služiti mu. Čini mi se da je ono što drugi nastoje steći velikim trudom, kod mene Gospodin uspijevao da ja htjednem primiti, što se već u ovim posljednjim godinama sastojalo u tome da mi udjeljuje slasti i naslade. Moliti da mi dade njih ili ugodu pobožnosti, to se nikada nisam usudila, jedino sam ga molila da mi dade milost da ga ne vrijeđam i da mi oprosti moje velike grijehe. Vidjeti da su tako veliki, pa željeti naslade i slasti, to se nikada svjesno nisam usuđivala. Čini mi se da mi je puno značila njegova milostivost. Zaista mi je iskazivao veliko milosrđe time što me je podnosio pred sobom i dovodio me u svoju nazočnost. Uviđala sam da ne bih bila došla kada se on toliko ne bi brinuo.(MŽ 9,9)
Neka bude blagoslivljan za sve i neka se služi mnome, kakvo Njegovo Veličanstvo jest, jer dobro zna moj Gospodin da ne težim ničemu drugom u tome, osim da malko bude hvaljen i veličan.
(MŽ 10,9)

MOLITVA
Milosrdni Bože, koji si našoj svetoj Majci Tereziji udijelio milost molitve biti u Tvojoj nazočnosti, pomozi i meni da budem što više svjesna Tvoje prisutnosti i milosrđa kako bi Te hvalila i slavila.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…
Sv. Majko Terezijo, moli za nas!

SEDMI DAN

Vrlo veliko milosrđe iskazuje onomu komu dade milost i srčanost da se odluči svim svojim snagama pribaviti ovo dobro. Jer ako ustraje, Bog nikomu ne zakazuje. Malo-pomalo on osposobljuje duh da se iznese ova pobjeda. Kažem i srčanost, zato što ima toliko stvari koje nečastivi podmeće u početku zato da ne započnu s tim putem, kao onaj koji zna štetu koja mu otuda dolazi, ne samo time što gubi tu dušu nego mnoge. Ako se onaj tko započne trudi da uz pomoć Božju stigne do vrhunca savršenosti, vjerujem da nikada ne ide sam u nebo. Uvijek vodi za sobom mnogo ljudi. Kao dobrom vojskovođi Bog mu daje tko će biti u njegovoj pratnji.
Toliko opasnosti i zapreka im postavlja nečastivi da nije potrebno malo srčanosti kako se ne bi vratili natrag, već jako puno i puno pomoći od Boga.
Govoreći pak o počecima onih koji su već posve odlučni nasljedovati ovo dobro i uspjeti u ovome pothvatu, u tim je počecima sav onaj najveći napor; jer oni su ti koji rade, a Gospodin daje imetak. Kod ostalih stupnjeva molitve najviše se naslađuje, budući da svi, i prvi i srednji i posljednji, imaju svoje križeve, premda različite, jer po ovome putu, po kojemu je išao Krist, moraju ići oni koji ga slijede, ako se ne žele izgubiti. Sretnih li napora koji se još ovdje za života tako obilno plaćaju! (MŽ 10, 4-5)

MOLITVA
Milosrdni Bože, koji si našoj svetoj Majci Tereziji nakon borbe udijelio milost odlučiti se za Tebe odlučnom odlučnošću, udijeli i meni srčanost i hrabrost boriti se za Tvoju slavu kako bi bio više hvaljen i slavljen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…
Sv. Majko Terezijo, moli za nas!

OSMI DAN

Istina je da sam se danas naslađivala s Gospodinom i usudila se požaliti na Njegovo Veličanstvo, pa sam mu rekla: »Kako to, moj Bože, da nije dosta što me držite u ovome bijednom životu i da iz ljubavi prema Vama to podnosim i hoću živjeti tamo gdje je sve prepreka da Vas uživam, pa moram jesti i spavati i pregovarati i družiti se sa svima, a sve to podnosim iz ljubavi prema Vama? Dobro znate, Gospodine moj, da mi je to jako veliko mučenje, a ono malo časaka što mi preostaje da Vas uživam Vi mi se skrivate. Kako se to slaže s Vašim milosrđem? Kako to može podnositi ljubav kojom me ljubite? Gospodine, kad bi bilo moguće da se sakrijem od Vas kao Vi od mene, vjerujem i smatram da to iz ljubavi kojom me ljubite ne biste trpjeli. Ali Vi ste uvijek sa mnom i uvijek me vidite. To je nedopustivo, Gospodine moj! Ja Vas usrdno molim da pogledate kako se nanosi nepravda onoj koja Vas toliko ljubi.« (MŽ 37,8)

MOLITVA
Milosrdni Bože, koji si našu svetu Majku Tereziju zapalio gorućom ljubavlju prema Tebi, zapali i moje srce vatrom Tvoje ljubavi.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…
Sv. Majko Terezijo, moli za nas!

DEVETI DAN

Razmišljala sam o svim nedaćama koje sam prošla i hvalila Gospodina što se u nečemu poslužio sa mnom. Počela sam razmišljati o stvarima koje sam bila proživjela. A u svakoj pojedinoj od onih za koje se činilo da su predstavljale nešto, a koje sam bila učinila, nalazila sam tolike nedostatke i nesavršenosti, a kadikad i malo srčanosti, a puno puta i malo vjere. Jer dosad, kad vidim da je ispunjeno sve ono što mi je Gospodin rekao za ovu kuću da će biti učinjeno, nikada to nisam uspijevala čvrsto vjerovati, a ni sumnjati u to nisam mogla. Ne znam kako je to bilo. Puno puta mi se, s jedne strane, činilo nemogućim, s druge pak nisam mogla sumnjati, hoću reći vjerovati da se neće učiniti. Najzad, zaključila sam da je sve ono što je dobro učinio Gospodin, a ono što je loše ja, te sam prestala misliti na to i ne bih se htjela toga prisjećati, zato da se ne spotičem o tolike svoje nedostatke. Blagoslivljan neka bude Onaj koji iz svih izvlači dobro, kad mu se svidi. Amen. (MŽ 39,14)
Neka da Gospodin, budući da je moćan i ako hoće može, da u svemu uspijem vršiti njegovu volju. Neka ne dopusti da se izgubi ova duša, koju je s toliko umješnosti, na toliko načina i toliko puta Njegovo Veličanstvo izvuklo iz pakla k sebi. Amen. (MŽ 40,24)
Neka bude blagoslivljan dovijeka. Uzdam se u njegovo milosrđe i da ću ga hvaliti u vijeke vjekova. Amen.

MOLITVA
Milosrdni Bože, koji si se poslužio našom svetoj Majkom Terezijom da bi učinio svoja velika djela, upotrijebi i mene za proširenje Tvoga kraljevstva i spasenje neumrlih duša.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…
Sv. Majko Terezijo, moli za nas!

ZAVRŠNA MOLITVA

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, zahvaljujem Ti što si upotrijebio svetu Majku Tereziju za svoja divna djela i što si na njoj pokazao svoje neizrecivo milosrđe. Zahvaljujem Ti i za sve milosti koje si meni dao po njezinu zagovoru. Učini da i ja zajedno s njom veličam Tvoje milosrđe kroz svu vječnost. Amen.