Gospa Fatimska

Gospa Fatimska

Ovogodišnji blagdan Gospe Fatimske je bio uistinu poseban – mnogi su rekli koji su se našli u Hrvatskom Leskovcu – DAN MILOSTI. Osim što smo u zajedništvu sa sv. Ocem i čitavom Crkvom zahvaljivali za stogodišnjicu Marijinih ukazanja, tog je naime dana 18 duša posvetilo svoj život Mariji po primanju Škapulara. Započeli smo u 16 sati zajedničkom pripremom u kapelici, zatim smo molili krunicu i pred Sv. Misu smo pogledali prezentaciju o povezanosti Gospe Fatimske i Gospe Karmelske jer je Gospa Fatimska u jednom viđenju bila prikazana u karmelskom odjelu.
U 17 sati je započela sv. Misa koju je predslavio vlč Željko Faltak. On je oduševljeno govorio o Mariji i njenom značenju za naš život. Bilo je divno osjetiti tu ozbiljnost, sve emocije i duboki doživljaj svakog/svake od njih. Znam kako su se pripremali, znam sto im znači. Meni osobno je svako primanje Škapulara jedinstveno i svako od njih mi je veliko svjedočanstvo, duhovna obnova i velika radost.
No nije tu bio kraj. Mladi iz Hrvatskog Leskovcu su nakon Sv. Mise otisli u dvoranu Sijač pokraj župne crkve gdje su u punoj dvorani izveli svoju predstavu “A di si ti?” Naime, tog je dana ujedno bio i 2. dan trodnevnice u pripremi za župni blagdan sv. Ivana Nepomuka i mladi su sudjelovali upravo želeći prikazati našu predstavu. Publika je bila odlična. Toliko smijeha i radosti da se nikom nije islo doma. Na kraju smo ostali u druzenju uz kolače. Kao sto vidite kod nas stvarno nije dosadno.
S. Marija Dijana