Kateheza na Karmelijadi

                                                                                           Kateheza

Drugog dana Karmelijade, nakon doručka, otac Tiho Radan održao nam je katehezu. Započeo je sa samim tumačenjem riječi AMEN koja dolazi od izraza aman koji, na hebrejskom i aramejskom, znači “učiniti postojanim”, “utvrditi” i, samim tim, “biti siguran” ili “govoriti istinu”.
Pater Tiho je nastavio: „Sveto pismo riječ Amen stavlja na kraju psalama blagoslova i hvale, kao, primjerice, u Psalmu 41: “A mene ćeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka. Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!” (rr. 13-14). Ili pak izražava prianjanje uz Boga, u trenutku u kojem se Izraelski narod vraća pun radosti iz babilonskog izgnanstva i kaže svoj “da”, svoj “amen” Bogu i njegovu Zakonu.
U Knjizi Nehemijinoj se pripovijeda kako “Ezra je otvorio knjigu (Zakona) naočigled svemu narodu – jer je bio poviše od svega naroda – a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Jahvu, Boga velikoga, a sav narod, podignutih ruku, odgovori: ‘Amen! Amen!’” (Neh 8, 5-6).
Otkrivenje svetog Ivana, započinje sa “amen” Crkve: “Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!” (Otk 1, 5b-6). Tako u prvom poglavlju Otkrivenja. A ista knjiga završava zazivom: “Amen! Dođi, Gospodine Isuse!” (Otk 22, 21).
Otac Tiho je naveo i misao pape Benedikta: „U svojoj molitvi smo pozvani reći “da” Bogu, odgovoriti s “amen” prianjanja, vjernosti njemu čitavog svog života. Tu vjernost ne možemo nikada postići vlastitim snagama, ona nije plod našeg svakodnevnog zauzimanja; ona dolazi od Boga i temelji se na Kristovom “da” koji kaže: moja je hrana vršiti volju Očevu (usp. Iv 4, 34).” (Benedikt XVI.)
Riječ Amen se na latinskom prevodi sa riječju Fiat- kao kod Marije. Što, možemo naučiti od Marije i njezine vjere? Vjera Božji dar koji je potrebno čuvati (čestim primanjem sakramenata Ispovijedi i Euharistije), hraniti (sv. Pismo, duhovno štivo) i iz dana u dan živjeti (vršeći djela ljubavi prema bližnjemu). Marija ustraje u svojoj vjeri sve do križa i nosi se s poteškoćama na putu kojih ni ona nije bila pošteđena. I nas čekaju brige i problemi na putu vjere, no s time se trebamo suočiti a ne bježati. Biti vjernik ne znači zatvoriti se u svoja četiri zida, nego dopustiti Bogu da me vodi i onda kada ne osjećam njegovu prisutnost
U Kristovom uskrsnuću vidimo da patnja ima smisla, jer iza svake patnje i poteškoće, iza svakoga križa i noći dolazi uskrsno jutro, zora uskrsnuća – svjetlo koje već sada svijetli kao svjetionik u noći, a na nama je da ga slijedimo i da mu se predamo.“
I na kraju otac Tiho je završio: „Marija nam je uzor koji trebamo promatrati na putu vjere i ona nas uči kako konkretno živjeti vjeru u svojoj svakodnevici, ona je savršena učenica Kristova, zvijezda Danica koja nam pokazuje put nasljedovanja Krista. „
Po završetku oca Tihe, otac Branko Zebić je još na konkretnim primjerima mladima objasnio kako je riječ Amen prisutna u našem životu i kako ju živjeti nakon što ju izgovorimo. Otac Branko je na osobit način istaknuo činjenicu kako vidi koliko svaki od nas ima toliko darova koje mu je Gospodin udijelio, a ponekad smo toliko škrti staviti ih na službu, otvoriti se, razvijati ih…i pozvao je mlade da se usude riskirati, otvoriti i razvijati sve darove koje im je Bog dao. Tek tada vjera može uistinu biti konkretno i u punini življena.
Nakon kateheze uslijedile su radionice koje su pripremili vrijedni animatori. Mladi su imali zadatak pronaći u Božjoj Riječi „svoje otajstvo“ – bilo koji događaj, iskustvo, osjećaj…iz Isusovog ili Marijinog života koji rasvjetljuje i daje odgovor i smisao njihovoj životnoj situaciji.
Isus koji je…(napisati svojim riječima). Sva otajstva su trebali tada tematski grupirati i imenovati te odrediti naziv svojoj desetici. Na kraju, na temelju zajedničkih otajstava svaka grupa je sastavila molitvu – po Marijinom zagovoru, povezujući svoj život sa Otajstvom.

s. MD