Korizmena duhovna obnova mladih u Varaždinu

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA MLADE U VARAŽDINU

Na poziv povjerenika za mlade varaždinske biskupije, 10. i 11.03.2017. u varaždinskoj katedrali održana je dvodnevna korizmena duhovna obnova za mlade pod naslovom “A di si ti?”, koju je predvodila s. Marija Dijana Mlinarić.
Naziv same duhovne obnove vrlo je znakovit, povezan i sa onom biblijskom rečenicom dok se Adam skrivao: „Adame, gdje si?“ Ali i sa pozivom da se mladi svjesno zaustave pred Božjim milosrdnim pogledom i u iskrenosti preispitaju svoj život te zaista vide gdje su.
Katedrala je bila puna oba dana. Prvog dana je bilo osobno svjedočanstvo i kateheza u kojoj je s. Marija Dijana skrenula pozornost na današnji značaj svijesti osobnog identiteta i svijesti da je svatko jedinstven, neponovljiv i dragocijen u Božjem planu te potaknula na aktivno uključivanje i angažman vjernika laika u Crkvi. Kroz svjedočanstvo svojeg životnog puta i previranja potakla i pozvala mlade da ne budu mlaki već vrući za Gospodina, da se usude dopustiti Mu da uđe u njihov život, od njega napravi remek dijelo i od njih učini dragocijeno oruđe u svojim rukama.
Drugog dana duhovne obnove, s. Dijana mlade je uputila na pojedina važna oruđa i oružja na putu spasenja koje pred nas stavlja Crkva – molitvu, sakramente, nauk Crkve, pronalaženje vlastitog duhovnika te nemjerljiv značaj zajedništva koje je danas podosta narušeno, potaknuvši mlade da se uključe u neku zajednicu koja će im biti dragocjen i jak oslonac na njihovu živtnom putu te postanu aktivni udovi Crkve.
Svaki dan duhovne obnove započeo je sv. Misom koju je prevodio vlč. Tihomir Kosec, povjerenik za mlade Varaždinske biskupije.
Drugog dana korizmene duhovne obnove za mlade s. Mariji Dijani se pridružila s. Antonela i 16 mladih Karmela BSI iz Hrvatskog Leskovca. Mladi su iznijeli iskustvo osobnog angažmana i života u zajednici te izveli igrokaz pod nazivom “A di’ si ti?” koji je bilo izraz njihovog osobnog iskustva razdoblja adolescentskog traženja i propitkivanja, vraćanja k Ocu te ljepote života i djelovanja u zajednici mladih, u njihovom slučaju života karmelske mladeži BSI u župi Sv. Ivan Nepomuk.
Mladi su na kraju svakog dana duhovne obnove imali priliku zaokružiti promišljanja te uputiti osobne i zajedničke vapaje i zahvale Gospodinu u kraćem klanjanju pred Presvetim.
Kroz sv. mise, kateheze, pobožnost Križnog puta, priliku za ispovijed, igrokaz i klanjanja mladi su u ova dva dana mogli primiti mnoge milosti, a sve je bilo popraćeno pjevanjem koje je predvodio Zbor mladih Varaždinske biskupije., ovog puta osnažen i obogaćen i malim komornim orkestrom.

Marta Kranjčec