Kreativne radionice

U ponedjeljak 25. 08. 2014. održao se nastavak priprema za 11. Karmelijadu u Hrvatskom Leskovcu. Ovaj put sve je bilo u kreativnom stilu. Izrađivala se velika dobrodošlica, korisni natpisi, rekviziti za radionice…itd. Još samo 4 dana.

Vladala je odlična atomosfera…koja je okrunjena završnom molitvom za mlade koji dolaze i sudjeluju u Karmelijadi.

s. Marija Dijana