Krist DA, Crkva DA

Mnogi u današnje vrijeme govore kako je vjera privatna stvar, što se suprotstavlja samoj naravi vjere. Zapravo ti isti kao da žele reći kako je vjera sporedna stvar. Pritom ne dolazi toliko u pitanje to što je vjera za neke sasvim nevažna i sporedna, već se postavlja pitanje: Što je s kršćanima koji vjeru »stavljaju u ladicu« pa vade po potrebi?

Velika je šteta za čovječanstvo ako čovjek njegujući sve razine svoga bića – tjelesnu, misaonu, društvenu – zapostavi duhovnu. Prije ili kasnije osjetit će necjelovitost svoje osobe. No osoba koja je odgajana u vjeri treba biti konstantno svjesna kako vjera mora prožimati sva područja ljudskoga duha, njegove djelatnosti i svu ljudsku kulturu. Stoga, vjera nikako nije privatna stvar, već duboko osobna stvarnost koja se živi autentično najprije unutar Crkve a onda i dalje. Papa Ivan Pavao II. vidi Crkvu upravo kao »dom i školu zajedništva«. To je prava Crkva i izazov za svijet koji teži individualističkom mentalitetu. Isusova prisutnost se očituje upravo kroz zajedništvo okupljenih u Njegovu imenu, a to se odnosi na sve vjernike, ma koliko oni ponekad nisu dostojni zvati se Kristovim sljedbenicima. A upravo su takvi nedostaci u Crkvi mnogim krštenicima kamen spoticanja. Prenaglašavaju se pritom pojedinačni skandali u Crkvi, zastarjeli načini komuniciranja, nesporazumi i teorije o tome zašto su crkve poluprazne – kao da se to tiče samo nekih, a ne svih, ali baš svih u Crkvi. Prihvaća se donekle Krista, ali s »takvom« se Crkvom (nedostataka) ne želi imati veze, pa je skrojena parola: Krist DA, Crkva NE.

Za Crkvu je međutim zajedništvo uistinu važno, ono je za nju temeljno jer, riječi su pape Ivana Pavla II: »Duhovnost zajedništva znači ponajprije pogled srca usmjeren na otajstvo Presvetoga Trojstva koje boravi u nama. Duhovnost zajedništva znači sposobnost da se čuje brat u vjeri, dakle kao ‘netko tko mi pripada’, kako bi se znale podijeliti njegove radosti i njegova trpljenja, kako bi mu se ponudilo istinsko i duboko prijateljstvo.« Tko onda još Crkvi, zajednici, može s lakoćom reći NE?

Autor: S. Marija Dijana Mlinarić, karmelićanka BSI

s. Didi Dijana Mlinarić

Preuzeto: Glas Koncila