Logo i geslo XII. Karmelijade, Požega 2015.

Logo se sastoji od središta karmelskog grba: Gore Karmel s križem i triju zvijezda.
Cijeli grb je kao u pokretu prema gore gdje ga vuku zvijezde odnosno kreposti vjere, nade i ljubavi. To uzdizanje pokazuje da sve prolazi te svojevrsno odvajanje od zemlje odnosno nenavezanost, evanđeosko siromaštvo i slobodu duha koji teži k višem cilju i karmelskom idealu sjedinjenja s Bogom i širenju Božjeg Kraljevstva na zemlji. Taj ideal izražen je i kroz poznate riječi sv. Terezije Avilske i geslo Karmelijade: „Samo Bog dosta je!“
Također sam oblik grba i križa ukazuje na slovo T – Terezija.
Pokret grba nam govori da smo uvijek pozvani rasti i ići naprijed kroz trajno obraćenje.
Smeđa karmelska boja poziv je na poniznost i jednostavnost, a narančasta boja pozadine da u ovome svijetu budemo poput karmelskog „C – vitamina“ – puni radosti i gorljivosti u ljubavi prema Bogu i bližnjima 🙂