Molitvena devetnica za Karmelijadu 2017. od 28. 09. – 6. 10.

  DEVETNICA ZA KARMELIJADU
1. dan
Razmisli: Gospodin nam je dao svaki dan iznova priliku da budemo novi mi, slični Njemu, bliži Mu.
Sv. Pismo govori:
“Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.” “Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. (Mk 9,50; 4,21; Lk 14,34-35; 8,16)
Pomolimo se:
Daj Gospodine da nas poteškoće na koje svakodnevno nailazimo ne umore kako ne bismo odustali od jedine iskrene i najveće Ljubavi. Iako dolazimo iz raznih sredina i različitih interesa, pomozi nam da Te u svakoj osobi sretnemo. Daj da svaki trenutak bude pitanje za svakog ponaosob – kako mogu služiti Tebi još više u svim mladima? Možda i nećemo biti maksimalno raspoloženi svaki dan, ali daj da se potrudimo i sjetimo kako možemo mnogo učiniti kada činimo srcem, iz ljubavi prema Tebi. Ljubav se daje besplatno, stoga ju sijmo na plodno tlo ova tri dana jedni za druge.
Karmelska misao za dan pred tobom:
„ Kada nam jednom ljubav Božja prodre u srca, tada će nam biti veoma lako i u najkraće vrijeme i sa neznatnim trudom učinit ćemo veoma mnogo!“
sv.Terezija od Isusa

2. dan
Razmisli: Dani koji su pred nama neka nam budu prožeti molitvom za mlade koje ćemo susresti na Puntu i Krku te za obitelji kod kojih ćemo biti smješteni.
Sv. Pismo govori:
“Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. Vi, dakle, ovako molite: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdanji daj nam danas! I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!'” “Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka. (Lk 11,2-4)
Pomolimo se:
Daj da budemo strpljivi jedni s drugima, spremni čuti jedan drugog, doživjeti onog u svojoj blizini i prići jedan drugome iako se ne poznamo. Ne traži uvijek nešto za sebe, budi otvoren za darove Duha Svetoga. I kada mislimo da nemamo što dati, Gospodin će izvući od nas ono najbolje i iskoristiti naše talente za dobro bližnjih. Prepusti se Božjoj ljubavi, neka te ništa ne uznemiruje i ne plaši, pusti sve što te zaokuplja i što si donio sa sobom, budi u miru i radosti. Ne odolijevajmo prilici da se Gospodin proslavi u nama i po nama.

Karmelska misao za dan pred tobom:
„ Ono što možemo učiniti uvijek je malo u usporedbi s onim što nam je darovano, ali to malo moramo činiti, moramo moliti bez prestanka kako bismo kada nam bude pokazan put, znali slijediti milost bez pružanja otpora.″
Sv.Edith Stein

3. dan
Razmisli: Sve Mu predati…neboj se.
Sv. Pismo govori:
Tada Isus reče svojim učenicima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.” “Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.” (Mk 8,31-9,1; Lk 9,22-27)
Pomolimo se:
Uspori, zastani i predaj Gospodinu ono što nosiš u srcu, radost, strah, zabrinutost zbog neke osobe ili situacije koja te muči, sumnje, neodlučnosti, tugu, svoje grijehe..Sve Mu predaj da On nosi jer nas je otkupio, spasio i oslobodio svakog tereta. On želi da mu se opet približiš, jako si Mu bitan. Želi te sretnog i slobodnog, želi cijelog tebe. Svaki dan Mu dođi, po više puta, pričaj s Njim, povjeravaj Mu se, budite najbolji prijatelji. Budi iskren, onakav kakvog te poznaje…Otvori svoje srce i ruke i budi spreman primati iskre ljubavi. Čezni za Njim, Njegovom blizinom, neka On bude svaki tren tvoga života, tvoj udah i izdah… Sve ono što jesi, kakvog te oblikovao.
Karmelska misao za dan pred tobom:
„ Ljubav se samo ljubavlju nagrađuje, ne ostvarenjem. Da, to je čudesna istina: Ljubav privlači ljubav!“
Sv.Ivan od Križa

4. dan
Razmisli: Mladi za mlade, okupljeni jedni za druge, da bi kroz molitvu, pjesmu, igru i radionice upoznali što više Tebe – koja je to snaga i ljepota…
Sv. Pismo govori:
“Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.” (Lk 12,33-34)
Pomolimo se:
Daj Gospodine da idemo s radošću, voljom i otvorenošću kako bi susret bio što plodonosniji za svakog od nas. Daj da svatko od nas koji ima određena zaduženja, sve činimo za Tebe, nikako ne preko volje i mogućnosti. Neka svaki dan tvoja ljubav bude velika i neiscrpna poput oceana. Napoji nas na Tvom izvoru. Tvoje lice Gospodine nek nam uvijek sja pred očima koje će nas voditi prema Tebi. Mladiću/djevojko, i kada ti se čini da ne znaš što radiš, kamo ideš i koji je smisao ovog, sjeti se da uz Njega imaš sve što ti treba i da možeš sve uz Njega koji te jača.
Karmelska misao za dan pred tobom:

„Boga u svima gledati, Bogu u svima služiti, Boga u svima ljubiti.“
Bl. Marija Terezija od sv. Josipa

5. dan
Razmisli: Koliko je važno biti otvoren Gospodinu da nešto i promijeni u tvom životu na bolje
Sv. Pismo govori:
“Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi! Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!” “Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.” “Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin Čovječji.” “Nije učenik nad učiteljem niti sluga nad gospodarom svojim Dosta je da učenik bude kao njegov učitelj i sluga kao njegov gospodar. Ako su domaćina Beelzebulom nazvali, koliko će više njegove ukućane?” (Mk 13,9-13; Lk 21,12-17)
Pomolimo se:
O Bože, vapijem Ti iz dubine srca, promijeni me, pročisti moj pogled, daj da progledam Tvojim očima..Predajem ti se, uzmi sve što nije od Tebe. Čini što želiš sa mnom. Ti si jedino ispunjenje, Ljubav koja liječi, zacjeljuje, daje snagu, ohrabruje, obnavlja. Možda i ne razumijem, ali želim se mijenjati, suočiti sa samim sobom… Mada me mnogi napadaju, i spotičem se, ismijavaju me, ignoriraju, ja želim ustati i hodati, i biti potpuno tvoja/tvoj!“ Daj da stalno osluškujem Tvoju Riječ i da me vuče k Tebi!
Karmelska misao za dan pred tobom:
„ Bog od tebe traži radije najmanji stupanj čiste savjesti, negoli sva djela što bi ih mogao učiniti!“
Sv. Ivan od Križa

6. dan
Razmisli: Koliko je važan redovnički poziv i sjeti se sestara Karmelićanki BSI
Sv. Pismo govori:
“Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.” “Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'” “Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'” “A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'” “‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi. (Lk 19,11-27)
Pomolimo se:
Za sve sestre Karmelićanke BSI koje će sudjelovati na Karmelijadi i biti s mladima, sudjelovati u radionicama, zajedničkim promišljanjima, spontanim razgovorima, plesu, pjesmi i molitvi. Neka se Gospodin proslavi u svakoj od njih. One su naš vedar duh…Neka pronose radost i ljubav kojom gorljivo žive za Isusa, šire zarazan smijeh, nadu i optimizam. Za svaku novu osobu kojoj će ovo biti prva Karmelijada..neka se opusti, prepusti i uklopi u atmosferu Božje ljubavi i radosti. Nakon susreta neka prepozna obilje Božje milosti, darova i plodova Duha Svetoga.
Karmelska misao za dan pred tobom:

„ Isus ne gleda toliko na veličinu tvojih djela niti na njihovu teškoću koliko na ljubav koja potiče djela!“
Sv. Mala Terezija
7. dan
Razmisli: Što sve mladi nose na Karmelijadu u svom srcu
Sv. Pismo govori:
“Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.” “Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.” “Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.” (Lk 17,3)
Pomolimo se:
Sve ono s čime dolazimo, za što prikazujemo ovaj vikend, sve izrečeno, zapisano, neizgovoreno, ostavljeno u srcima, dajemo Tebi Gospodine. Ti to nosi i iskoristi za dobro. Znamo da nisi nikada rekao da će biti lako i bezbolno, i nije, no uvijek nam daješ sebe i podmećeš svoja leđa. Ti sve naše prihvaćaš kako bi nama bilo lakše. Daješ nam priliku da ti se ponovno približimo, povežemo s tobom…Jer s Tobom i u Tebi i Tvojoj ljubavi nestaje svaki strah, tuga, bol…a nas činiš jakima. Uz Tebe Gospodine imamo sve, daj da toga budemo stalno svjesni. Ti sve već znaš unaprijed, svaki moj korak, moju misao, što me muči, za čim čeznem..samo želiš da to izgovorim. Ti si tamo gdje te i ne očekujem…na meni je da se s tim suživim. Neka mi Tvoje ime bude stalno na ustima, neka moje srce kuca Tvojim tempom, Tvoja Ljubav neka me mijenja, smiruje, oblikuje onakvog kakvog me želiš!
Karmelska misao za dan pred tobom:
„ Isus je na putu prema Kalvariji tri puta pao, a ti siromašno malo dijete, ti ne bi bila slična svome zaručniku, ti ne bi htjela pasti sto puta ako zatreba, da mu dokažeš svoju ljubav, dižući se s više snage nego prije pada! ”
Sv. Mala Terezija

8. dan
Razmisli: Kako je važan svećenički poziv. Isus nam u sakramentima dolazi po rukama svećenika i sjeti se svih svećenika
Sv. Pismo govori:
Prispodoba o dva sina
“A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?” Kažu: “Onaj prvi.” Nato će im Isus: “Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.” (Mk 11,27-33; Lk 20,1-8)
Pomolimo se:
Isuse pomozi da svećenici koji će hoditi s nama na Karmelijadi budu otvoreni nadahnućima Duha Svetog. Neka nam pronose tvoju riječ koja će ostaviti trag na svim mladima. Neka ovo bude put promjene, nečeg novog u našim životima. Neka se baš ovdje otvore mjesta za nove pozive i prepoznaju pravi. Križnim putem kojim ćemo kročiti i sjećati se Isusove muke, neka si svaka osoba osvijesti da je ljubljena i to ljubavlju najvećom, da je neiscrpna…I kada sam sebe ne voliš. On te grli i ljubi još jače..Svakog od nas je naš Stvoritelj stvorio iz ljubavi i ljubio nas i prije no što smo došli na ovaj svijet.
Karmelska misao za dan pred tobom:
„ Bog je tako velik da Ga se isplati tražiti cijeli život!″
Sv. Terezija Avilska

9. dan
Razmisli: Kolika je snaga svjedočenja i sjeti se onih koji će svjedočiti
Sv. Pismo govori:
Ujutro se vraćao u grad i ogladnje. Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: “Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!” I smokva umah usahnu. Vidjevši to, učenici se začude: “Kako umah smokva usahnu!” Isus im odvrati: “Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego – reknete li i ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’, bit će tako. I sve što zaištete u molitvi vjerujući, primit ćete.” (Mk 11,12-14. 20-24)
Pomolimo se:
Za sve one koji će nam posvjedočiti o svom životnom putu, s otvorenošću i zauzetošću za Gospodina te svjedočenjem za Njega u svakom trenutku zemaljskog života. Neka nam budu poticaj da i mi kročimo ispravnim putem, tražimo samo dobro, uočavamo bližnjega svog u nevolji, da uključimo Gospodina u sve pore svoje svakodnevice i predočimo si Ga u svemu i svakom oko nas. Otvorit ćemo svoje srce i prepustiti se Njegovoj beskrajnoj ljubavi i izljevima milosti za kojima naša duša žudi. Za sve što želimo, a teško to ostvarujemo i čini nam se beskrajno daleko i nemoguće, da kažemo to Njemu i s Njime se radujemo i iščekujemo taj trenutak.
Karmelska misao za dan pred tobom:
„On ne pokazuje dušama sve u isto vrijeme. On redovito daje svoja rasvjetljenja malo po malo.“
Sv.Mala Terezija

  Sastavila Ivana Grđan iz zajednice mladih Karmela BSI Hrvatski Leskovac