»Ne budite srca tvrda!« – klanjanje, svjedočanstvo, ispovijed

Pozivamo sve mlade da u nedjelju 01. 02. 2015. u 20. 15 otvore srce i dođu u kapelicu sv. Josipa u Hrvatski Leskovac na susret, slavlje i molitvu.

Svaki mjesec nedjelju uoči prvog petak mi mladi Karmela BSI imamo klanjanje i ispovijed. Ove nedjelje bit će to poseban susret. Obilježit ćemo Dan posvećenog života moleći za sve Bogu posvećene osobe, a osobito one koje su prisutne u našim životima. A s nama će biti i posebni gosti iz Samobora: fra Marin i nekoliko postulanata, mladića koji su nedavno odgovorili na Isusov poziv i krenuli za Njim u franjevačkom duhu. Čut ćemo kako je Isus dotaknuo njiva srca, živote i moliti za njihov hod u redovničkom pozivu kao i za sva duhovna zvanja.

Pozivamo sve mlade da se odazovu na ovaj susret – prvenstveno na osobni susret s Isusom u klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu, u sakramentu Pomirenja. A naravno važan je i naš međusobni susret… 🙂
Svjedočanstva poziva su uvijek predivno iskustvo koje dira duboko i širi iskustvenu radost Evanđelja.

Dragi fra Marine, draga mlada braćo postulanti, dragi prijatelji koji ćete doći prvi puta, mi mladi Karmela BSI i sestre čekamo vas sve otvorena srca. 🙂

 

Bvb,

Mladi i sestre Karmelićanke BSI