Održan 1. susret “Postani čovjekom-postajući jedno s Bogom!”

Mladi Karmela Božanskog Srca Isusova i ZaMaK molitve iz Zagreba započeli su u utorak 24. rujna u Remetama (Zagreb) niz susreta o hodu duše ka sjedinjenju s Bogom kroz kateheze i meditacije nad ikonografskim prikazom “Duhovnog spjeva” sv. Ivana od Križa, naučitelja Crkve.

Geslo inicijative je “Postani čovjekom – postajući jedno s Bogom”, a prvi susret tematski je bio usmjeren prema početcima duhovnoga puta: od početne dirnutosti Božjom ljubavlju i probuđene čežnje za većom prisnošću s Bogom do suočavanja s osjećajem Božje odsutnosti i potrebe za ustrajnošću u molitvi. Ikona koja slojevito predstavlja “Duhovni spjev” sastoji se od središnjeg motiva sv. Ivana od Križa i 25 minijatura koje oslikavaju pojedine kitice “Spjeva”. Djelo je karmelićanki iz Harisse (Libanon) i časti se u samostanu karmelićana u Segoviji (Španjolska).

Susret je započeo Molitvom zaljubljene duše sv. Ivana od Križa. Brat Dražen Marija V. protumačio je poruku središnjeg motiva ikone i prve minijature na teološki, duhovni i egzistencijalni način. Mladi su imali priliku naslikati svoju “ikonu”, a susret je završio meditacijom i poklonstvenom molitvom pred Euharistijskim Isusom koju je animirala sestra Maja Pavla B.

Ovi susreti koji mladima žele ponuditi dinamično i sustavno uvođenje u duhovni život otvorenog su tipa, a održavat će se svakog zadnjeg utorka u mjesecu do svibnja 2014., s početkom u 20 sati i to naizmjenično kod karmelićana u Remetama i karmelićanki BSI na Vrhovcu. Iznimka će biti prosinac kad je susret predviđen za 10. prosinca. Slijedeći susret predviđen je 29. listopada na Vrhovcu 29 u Zagrebu.

Tekst preuzet s: IKA

Foto galeriju sa susreta pogledajte ovdje.

 

Tumačenje 1. ikone (1. i 2. strofa Duhovnog spjeva)

Zaručnica (duša):

I
Ah, gdje se sakri, mili,
Dok mene plač i zlo na ništa svode?
Ko jelen u čas tili
Ti rani me i ode,
I krik moj tebi srca ne probode.

II
O, pastiri, idite
I pasite po gori stada svoja,
Recite, kad vidite
Kog ljubi duša moja,
Da venem, ginem, mrem od nespokoja.

Kratko tumačenje:
Duša, prikazana likom zaručnice, snažno je dirnuta Kristovom ljubavlju. Taj ju plamen prosvjeljuje i ona shvaća rizik u kojemu živi zaboravljajući na Boga i na Njegov poziv ljubavi. U opasnosti je sam život i više nema odgađanja. Hitno i pod svaku cijenu mora susresti Zaručnika i ispuniti bolnu prazninu manjka ljubavi. A On se poput jelena javlja i nestaje te duši čežnja raste: „Ah, gdje se sakri, Ljubljeni!?“ Na ikoni On se skriva u visinama Raja, ali još je važnije da je On u dubinama duše. Potrebno je hodočašće u nutrinu, sabrati se i šutjeti, sakriveni Sakrivenoga naći.

Treba dati SVE da dođemo do sakrivenog Blaga. Ruke zaručnice izražavaju patnju i čežnju. Čeznuti znači pretvoriti se u tražitelja. U vatri čežnje izlazimo iz zapetljanosti u stvari i same sebe i hodimo Bogu u susret. Tvoje želje, osjećaji i vapaji (pastiri!) naći će Ga, ako vjeruješ i ako si spreman/na voljeti. Jer vjera i ljubav su pratioci slijepca, one će te povesti nepoznatim stazama do skrivenog Boga – Zaručnika duše u tvojoj nutrini.

    Sorry, photo gallery is empty.