Održano još jedno “Hodočašće u nutrinu”

“Bože daj da spoznam Tebe i dušu!” (sv. Augustin)

29.11.-1.12.2013. održano je još jedno “Hodočašće u nutrinu” – duhovne vježbe u šutnji za mlade u samostanu Karmelićanki BSI u Zagrebu. Tema je ovaj put bila “Molitva i samospoznaja”, a predstavili su je vlč. Jakov Rađa i s. Maja Pavla Bašić.

Duhovne vježbe odvijale su se u ambijentu šutnje i sabranosti kako bi se lakše i dublje mogao upoznavati svoj unutarnji svijet i otkrivati život u susretu s Bogom koji nas nastanjuje.

Program se sastojao od predavanja, osobnih razmatranja, slavlja Svete mise, euharistijskih klanjanja, molitve Časoslova s redovnicama, mogućnosti za sakramenat Pomirenja i duhovni razgovor.  Važno je prepoznati u sebi potrebu za dubljim susretom s Bogom u molitvi, samoći i šutnji koje čine ozračje duhovnih vježbi.

Foto galeriju možete vidjeti na facebooku.

dv-web