Pripravite put Gospodinu!

U ovom liturgijskom vremenu Crkva nam predlaže razmatrati o liku Ivana Krstitelja. Ivanov život, još od majčine utrobe, bio je određen njegovim poslanjem. A njegovo sveto poslanje bilo je pripraviti put Gospodinu, poravniti mu staze. I mi nosimo dio tog istog svetog zadatka. Svakome, kako li je već Gospodin predodredio u svojem naumu, darovano je poslanje, a o njegovom izvršenju ovise mnoge stvari koje su Volja Božja. Isus Krist dolazi. Ivan zna da Bog sprema nešto veliko u čemu će on poslužiti tek kao sredstvo i usmjerava se kako mu naznačuje Duh Sveti. Sv. Augustin govorio je da Ivan može biti Glas koji viče u pustinji samo u mjeri u kojoj je slušatelj Božje Riječi. Slušamo li Božju Riječ, nad njom promišljamo i ugrađujemo je u naše živote možemo biti sličniji ovome velikom liku naše kršćanske povijesti. Krist je Riječ, a mi – mi s velikom radošću budimo glas koji viče u pustinji svijeta i privodimo Isusu one koji su daleko, ne zaboravivši da milost Božja, a ne naša ljudska snaga, pokreće duše prema Isusu. Ustrajmo stoga zajedno, dragi brate i sestro, da naš nutarnji život raste i širi se tako da Božja Ljubav velika prelijevajući se iz naših srdaca zahvati sve koji pokraj nas prolaze. „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!“
Budimo Glas!

Tihana i Marina, Mladi Karmela BSI – Zagreb