Pripreme za SHKM u Vukovaru

SHKM VUKOVAR 2017

Susret hrvatske katoličke mladeži održava se 29. i 30. travnja 2017. godine u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji u gradu Vukovaru, pod geslom Krist, nada naša (1 Tim 1,1).
Za mladoga čovjeka u svakom povijesnom trenutku nada u budućnost i bolje sutra je osnovni pokretač njihovoga djelovanja. Na poseban se način želi ovim susretom povezati današnju generaciju mladih, njihova nadanja i nastojanja, njihove ideale s nadanjima i nastojanjima generacije koja je sudjelovala u obrani grada Vukovara. I tada, kao i danas, nad budućnost mladih ljudi nadvile su se sumnje i poteškoće. Tada su to bila ratna stradanja, a danas je to nesigurnost za egzistenciju i osjećaj bespomoćnosti pred mnogovrsnim problemima koji su zahvatili naše društvo.
Logotip Susreta sadrži tri ključna elementa: križ, golubicu i siluetu vukovarskog vodotornja. Križ je središnji simbol kršćanstva, u križu kršćanin prepoznaje znak Kristove muke ali isto tako i put prema uskrsnoj nadi. Simbol golubice izabran je jer golubica simbolizira mir koji je u svakom vremenu potreban čovjeku. Vrijeme mira ujedno je i vrijeme nade u kojemu čovjek može oživjeti svoju sadašnjost i planirati svoju budućnost. Treći element je silueta vukovarskoga vodotornja koji simbolizira postojanost i u najtežim trenucima kroz koje je prolazio grad Vukovar sa svojim stanovnicima kao i cijela naša domovina. Vukovarski vodotoranj nadaleko je poznat simbol grada Vukovara kojim se u logotipu htjelo dati uočljivi i prepoznatljivi identitet i poveznicu sa gradom domaćinom ovoga susreta.
U Kristovu evanđelju, u Njegovu predanju na križu i u uskrsnuću, kršćanin prepoznaje nadu koja često ide „protiv svake nade“ (Rim 4,18). Upravo je ta snaga i nada bila potrebna Vukovaru i Vukovarcima u vrijeme domovinskoga rata i isto tako je potrebna danas i gradu Vukovaru kao i cijeloj našoj domovini.
I mladi u našim karmelskim zajednicama pripremaju se na ovaj susret na razne načine – mnogi preko svojih župa, a mladi iz Hrvatskog Leskovca i Strmca odlučili su zajedno sudjelovati na Susretu. Već duže vrijeme na susretima mladih su započele pripreme i molitva za sam Susret. U sklopu tih priprema 19. 03. je u župi sv. Ivan Nepomuk održano klanjanje koje su pripremili mladi a predvodio ga župnik vlč. Dubravko Škrlin Hren koji zauzeto stoji iza čitave organizacije odlaska na Susret. Pripremu obilježava i križni put za mlade koji će se održati 12. 03. na parkovnom križnom putu u Hrvatskom Leskovcu.
Završene su i prijave i 2 busa mladih kreće u subotu 29. 04. 2017. prema župi domaćinu. Tog dana program se odvija u župi gdje ćemo biti smješteni, a u nedjelju je zajedničko Euharistijsko slavlje u Vukovaru i veliki duhovni koncert.
Preporučujemo svima u molitve ovaj Susret, organizatore i sve mlade koji će sudjelovati.