Na Festivalu Dobrog Pastira

Na Festivalu Dobrog Pastira

U nedjelju Dobrog pastira 11. svibnja 2014. u organizaciji Ureda za pastoral duhovnih zvanja i Ureda za crkvenu glazbu Varaždinske...