PROBUDI VOLONTERKU U SEBI

PROBUDI VOLONTERKU U SEBI

Zajednica karmelićanki BSI na Islandu u misijskoj postaji osnovanoj 2001. godine živi karizmu Karmela Božanskog Srca Isusova kroz karitativno –...