Krist DA, Crkva DA

Krist DA, Crkva DA

Mnogi u današnje vrijeme govore kako je vjera privatna stvar, što se suprotstavlja samoj naravi vjere. Zapravo ti isti kao...