Teološka meditacija o sv. Tereziji Avilskoj

Teološka meditacija o sv. Tereziji Avilskoj

Teološku meditaciju “O monaštvu sv. Terezije Avilske” don Edvard Punda održao je u Slavonskom Brodu, u sklopu Tjedna kršćanske kulture...

Molitva kao prijateljevanje

Molitva kao prijateljevanje

Čovjek je biće odnosa i danas uistinu, zahvaljujući modernoj tehnologiji, postoji mnogo načina kako komunicirati s drugima…, a opet sve...