72 SATA bez kompromisa – Sljeme 2015

72 SATA bez kompromisa – Sljeme 2015

  Dana 17. 10. 2015. jedan dio Mladih Karmela BSI iz Hrvatskog Leskovca odlučio je sudjelovati u inicijativi „72 sata...