Pođi za mnom na “hodočašću u nutrinu” – Održane duhovne vježbe za mlade u šutnji

Duhovne vježbe „Hodočašće u nutrinu“ odvijaju se u ozračju  šutnje i sabranosti koja omogućuje dublji susret s Bogom  u samoći i molitvi.

Program se sastoji od predavanja, osobnih razmatranja, slavlja Svete mise, euharistijskih klanjanja, molitve Časoslova sa redovnicama, mogućnosti za sakaramenat Pomirenja i duhovni razgovor.
Mogu sudjelovati djevojke i mladići, studenti i radnička mladež, a odvaže se i srednjoškolci. Važno je prepoznati u sebi potrebu za takvim iskustvom i poštivati šutnju.

Tema ovog 7. „hodočašća“, održanog  16. – 18. svibnja 2014. u samostanu sestara Karmelićanki BSI u Zagrebu, bila je POĐI ZA MNOM. O Božjem pozivu svjedočili su nam biblijski likovi (Adam i Eva, Noa, Abraham, Mojsije, Petar i Blažena Djevica Marija). Da je Isus živ te zove i danas vidjeli smo u svjedočanstvu dvije redovnice i dva redovnika u filmu “Susret”. Ponuđene teme razmatranja (Božji poziv kroz biblijske likove, Bog i mene zove, S Marijom u otkrivanju poziva i Kako prepoznati svoj poziv) željele su pomoći mladima u duhovnom razlučivanju i otkrivanju svojeg životnog poziva, osobito duhovnog poziva.

Susretu su prisustvovali mladi iz Zagreba, Bjelovara, Slavonskog Broda, Vinkovaca i Splita, a voditelji su bili p. Miljenko Sušac i s. Maja Pavla Bašić.