Velika molitvena devetnica za Karmelijadu 2018.

Velika molitvena devetnica za Karmelijadu 2018.

Pridružite nam se u molitvi za naš godišnji susret mladih u duhu Karmela koji će se održati u Međugorju od 6. – 8. 10. 2018. Sudjelovat će oko 250 mladih iz Hrvatske i BIH. Molimo da nas Gospodin sve sačuva i otvori srca djelovanju Svoga Duha te da ono što Gospodin potakne da bude i konkretno i življeno. AMEN.

Devetnicu sastavili:

Otac Tiho Radan – karmelićanin, Vlč Darko Zgrablić – svećenik Porečke i Pulske biskupije i s. Marija Dijana Mlinarić Karmelićanka BSI

ZADNJI DAN DEVETNICE ZA KARMELIJADU – 9. dan – PETAK 5. 10. 2018. BUDNOST
ZNAK KRIŽA
MOLITVA DUHU SVETOM Duše Sveti, Ti koji si ispunio Marijinu dušu i ulio u srca apostola gorljivost i ljubav, zapali svojom ljubavlju i moje srce. Otvori moje uši za Tvoje poticaje i daruj mi snage živjeti po Tvojoj volji. Tako neka bude AMEN.
EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Luki Lk 10, 13-16
U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.
I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.
Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.«
RAZMATRAM
„Jao tebi“ uvijek je dubok prijekor koji ozbiljno protresa bit života i još uvijek upozorava na mogućnost promašaja, na mimoilaženje biti u svome životu. Da, uznositi smo, poput Kafarnauma. U nama su Korozain i Betsaida, u nama su čudesa koja ne prepoznajemo, ne otkrivamo i ne mijenjamo. Bog prolazi mimo nas, Bog nas poziva i susreće, Bog nas želi probuditi i usmjeriti naš život. Pozaspalost naše nutrine i čudesa koja nas okružuju nikako da se susretnu. Naši su pogledi još uvijek usmjereni na drugu stranu mimo Isusova pogleda koji želi probuditi naš život. Jao nama, jao našoj tvrdoći srca i našoj sljepoći, jao svakoj našoj površnosti koja se mimoilazi s važnim. Zauzeti smo svojim svijetom i svojim potrebama, ne uspijevamo vidjeti sve ono što je tu uz nas. Prepoznajmo život.
MOLIM
Molimo za budnost i neprekidni rad na sebi. Molimo za neprekidno obraćenje Gospodinu.
KARMELSKA MISAO
“Život je bitka (Job 7, 1). Cijeli život ćemo biti kušani na ovaj ili onaj način. Sama po sebi, kušnja nije grijeh, čak ni ako možda u njoj nađemo zadovoljstvo, sve dok se osjećaji i misli ne okrenu prema njoj. Ne pokušavajmo se boriti protiv misli koja okupira našu maštu. Najbolja taktika je misliti na nešto drugo. Bog nam je dao oružje protiv napasti: ‘Bdijte i molite’ (Mt 26, 41). S Bogom smo sigurni u pobjedu. Bog nikada ne dopušta napast a da nam ne dadne milost da joj se odupremo. Da, ‘sve mogu u onome koji me jača’ (Fil 4, 13)” (sv. Elizabeta od Trojstva)

9. dan

8. dan – ČETVRTAK 4. 10. 2018. Sveti Franjo Asiški POZIV
ZNAK KRIŽA
MOLITVA DUHU SVETOM Duše Sveti, Ti koji si ispunio Marijinu dušu i ulio u srca apostola gorljivost i ljubav, zapali svojom ljubavlju i moje srce. Otvori moje uši za Tvoje poticaje i daruj mi snage živjeti po Tvojoj volji. Tako neka bude AMEN.
EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 10, 1-12)
Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: “Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje!'”
RAZMATRAM
Hrabrost je krenuti u nesigurno, u neprihvaćenost i rizik odbačenosti, doista znači otići kao ovce među vukove. Ali i vukovima ovoga svijeta valja navijestiti blizinu kraljevstva Božjega, Bog dolazi ususret svakome od nas, želi biti dio života svakoga od nas, zato i njegova upornost da dotakne svakog i postane dio blizine svakog srca. Za to smo mu potrebni mi, s nama zajedno želi graditi novog čovjeka i novi svijet. Sedamdesetdvojica su prvo sjeme koje Isus sije u brazdu ovoga svijeta i raduje se plodovima koje i po nama želi probuditi u svijetu.
MOLIM
Molimo za hrabrost i otvorenost Božjem pozivu bilo u duhovnom pozivu bilo u obiteljskom životu.
KARMELSKA MISAO
Ja ne znam boljega puta k Bogu od ovoga: Vrši to što ti tvoj poziv svaki dan nalaže, ali ne zato da bi te ljudi hvalili nego — koliko je u tvojoj moći — samo iz čiste ljubavi prema Bogu. Velika je zabluda vjerovati da se vrijeme molitve mora razlikovati od ostaloga vremena. Ne! Jednako smo obavezni biti sjedinjeni s Bogom – u vrijeme rada po radu i u vrijeme molitve po molitvi. (br. Lovro od Uskrsnuća)

8. dan

7.dan – SRIJEDA 3. 10. 2018. ODLUKA
ZNAK KRIŽA
MOLITVA DUHU SVETOM Duše Sveti, Ti koji si ispunio Marijinu dušu i ulio u srca apostola gorljivost i ljubav, zapali svojom ljubavlju i moje srce. Otvori moje uši za Tvoje poticaje i daruj mi snage živjeti po Tvojoj volji. Tako neka bude AMEN.
EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Luki Lk 9, 57-62
U ono vrijeme: Dok su Isus i njegovi učenici išli putem, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema ni gdje bi glavu naslonio.«
Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.«
RAZMATRAM
Tko je taj „netko“? Netko će reći: taj „netko“ svatko je od nas. Čisto sumnjam. Taj je „netko“ spreman ići za Isusom, i to još kamo god on pošao. Priznajmo, daleko smo od te odluke, još uvijek nema tolike slobode u nama da glasno izreknemo bezuvjetno predanje. Tim više što bezuvjetno predanje nosi u sebi slobodu od svega, biti i bez kamena na koji bismo glavu naslonili, biti slobodan od svega, od svake navezanosti, od svih jazbina i gnijezda. U trenutcima kada u nama nema hrabrosti, izreći svoju želju i pristanak, tada Isus upire pogled u naše srce i poziva: „Pođi za mnom!“, potiče na iskorak u slobodu. Nažalost, i tada je naš pogled usmjeren prema natrag. Nov je Isusov poziv „pusti…“, otvori ruku, oslobodi se, prepusti se naviještanju i svjedočenju kraljevstva Božjega. Svaki pogled unatrag u hodu za Isusom izbija nam iz pogleda Isusov pogled. Bez tog intenzivnog i neprekinutog susreta naš su koraci zalutali, a cilj izgubljen. Njiva je zahtjevna i traži potpunu posvećenost, potpuno predanje, potpunu slobodu. Pusti sve mrtvo iza sebe, neka mrtvi pokapaju mrtve, a ti idi za mnom, ti vjeruj mome koraku i mojoj riječi. Budi slobodan i budi velik, rasti u Božanstvu koje se nudi i postaje život. U svakidašnjoj borbi htijenja i moći, put se nudi kao jedini cilj.
MOLIM
Molimo kako u našem životu ne bi sve ostalo na lijepim riječima nego da svakodnevno životom stanemo iza svojih riječi.
KARMELSKA MISAO
Ljubav (kojom ljubimo našega Gospodina), ne smije biti iskovana u našoj mašti, već prokušana djelima, i nemojte misliti da su Mu potrebna naša djela, već odlučnost naše volje. (sv. Terezija Avilska)

7. dan

6. dan – UTORAK 2. 10. 2018. Sveti Anđeli Čuvari – MALENOST
ZNAK KRIŽA
MOLITVA DUHU SVETOM Duše Sveti, Ti koji si ispunio Marijinu dušu i ulio u srca apostola gorljivost i ljubav, zapali svojom ljubavlju i moje srce. Otvori moje uši za Tvoje poticaje i daruj mi snage živjeti po Tvojoj volji. Tako neka bude AMEN.
EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 18, 1-5.10)
U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom?« On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: »Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.«
»Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.«
RAZMATRAM
Na blagdan svetih Anđela Čuvara vraćamo se na pitanje veličine, tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom. Kao i učenici, ne puštamo Isusa na miru dok god nam ne odgovori na naše važno pitanje, i to na način i odgovorom kako bismo mi željeli. Tko je najveći? Tko? Dijete? Ma neee… Kako dijete? Nije još ništa učinilo, nije se trudilo, nema još postignuća ni zasluga, ne zna se još boriti za sebe i svoje mjesto, kako dijete u sredini? Posramljuje nas činjenica da ne samo da nismo najveći u kraljevstvu nebeskom nego da je upitan naš ulazak u kraljevstvo nebesko. Jer ako se ne obratimo i ne postanemo kao djeca, nevina i slobodna, jednostavna i čista, nema nam ulaska. Valja nam paziti da ne prezremo ni jednog od njih jer njihovi anđeli čuvari gledaju lice Oca nebeskoga. Sve veličine ovoga svijeta padaju pred Božjim licem, ruše se i nestaju, tope se kao led i vosak. Sve što smo gradili u svojoj oholosti i sebičnosti, sada se ruši i nestaje. Ne tugujmo, nego radujmo se novom rastu onoga Božjeg u nama, povratku onom izgubljenom u nama, djetetu koje se raduje svom Ocu. A Otac neka i po svetim Anđelima Čuvarima nad svakim od nas bdije i u svojoj nas ljubavi čuva. A ti, Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili…
MOLIM
Molimo kako bi sve svoje slabosti, mane, grijehe predali Gospodinu da se preko njih proslavi.
KARMELSKA MISAO
Prije svega bih savjetovala: položi sve brige oko budućnosti s punim povjerenjem u ruke Božje i dopusti da te on vodi kao malo dijete onda si siguran da nećeš promašiti put. (sv. Edith Stein)

6. dan

5. dan – PONEDJELJAK 1. 10. 2018. Sv. Terezija od Djeteta Isusa i Svetog Lica PONIZNOST
ZNAK KRIŽA
MOLITVA DUHU SVETOM Duše Sveti, Ti koji si ispunio Marijinu dušu i ulio u srca apostola gorljivost i ljubav, zapali svojom ljubavlju i moje srce. Otvori moje uši za Tvoje poticaje i daruj mi snage živjeti po Tvojoj volji. Tako neka bude AMEN.
EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 46-50)
U ono vrijeme: U učenicima se porodi misao tko bi od njih bio najveći. Znajući tu misao njihova srca, uzme Isus dijete, postavi ga uza se i reče im: »Tko god primi ovo dijete, u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji među vama svima, taj je velik!«
Prihvati Ivan i reče: »Učitelju, vidjesmo jednoga koji u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide za nama.« Reče mu Isus: »Ne branite! Ta tko nije protiv vas, za vas je!«
RAZMATRAM
U buci naše unutarnje užurbanosti oko prvih mjesta i veličine Isus staje u našu sredinu, među nas, uzima dijete i postavlja njega uza se. Priznajmo, zbunjuje nas ta Isusova gesta, pomalo čak i ponižava. Kako je dijete postalo primjer veličine? Sve se u nama buni i prosvjeduje. Dijete tek mora rasti i poraditi na svojoj veličini. Toliko se trudimo oko svoga pomaka na ljestvici veličine, a Isus strmoglavljuje tu našu ljestvicu i okreće je naglavačke. Tim više što u gradnji svoje ljestvice sve što nije nama slično, blisko i uz nas, doživljavamo neprijateljskim, a Isus i tu okreće našu ljestvicu pripadnosti i jasno progovara kako je krug onih koji su za nas daleko veći od svih naših mjera i kategorija kojima smo se ogradili. U svakome leži dobro, u svakome ima sličnosti i zajedničkog i svatko tko toj sličnosti nije okrenuo leđa, taj je za nas i uz nas. Isus je u svemu tako jasan.
MOLIM
Molimo za istinsku poniznost u životu.
KARMELSKA MISAO
Marija je jedino stvorenje koje je spoznalo veliki dar Božji i od toga dara nije izgubila ni čestice… Ona je stvorenje tako čisto, tako svijetlo, da se čini da je svijetlo samo… jedno stvorenje izgubljeno u Bogu, utopljena je u dubinama svoje duše, gdje prebiva Presveto Trojstvo i potpuno je izručena njima… Ne, ne možemo ništa više reći, nego Djevica vjerna. Bila je tako velika u svojoj poniznosti. Uvijek je zaboravljala samu sebe, i jer je bila oslobođena sebe same, mogla je pjevati: “Svemogući mi je učinio velika djela, odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom…” (sv. Elizabeta od Trojstva)

5. dan

4. dan – NEDJELJA 30. 09. 2018. ZAJEDNIŠTVO
ZNAK KRIŽA
MOLITVA DUHU SVETOM Duše Sveti, Ti koji si ispunio Marijinu dušu i ulio u srca apostola gorljivost i ljubav, zapali svojom ljubavlju i moje srce. Otvori moje uši za Tvoje poticaje i daruj mi snage živjeti po Tvojoj volji. Tako neka bude AMEN.

EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Marku Mk 9, 41 – 50
Reče Isus: »Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«
»Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«
»Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.«
RAZMATRAM
Božji je plan od početka svijeta jedinstvo čovjeka i u sebi i među sobom, ali ne bilo kako i ne na bilo kakvim temeljima. Posljedica su oholosti babilonske kule pobrkani jezici i nerazumijevanje koje iz oholosti raste. Svi koji i danas traže utočište u raznim babilonskim kulama, velikim i malim, potpisuju poljuljane temelje svoga života. Zašto je tako dalek savez srca i ljubavi, savez pravde i poštenja, a čežnja za njim upisana je u naše biće? Jesmo li odustali od toga i zadovoljavamo se savezom straha ili koristi? Hoće li nas mlinski kamen povući na dno kao posljedica sablazni svih kula koje gradimo iskorištavajući se međusobno?
MOLIM
Za istinsko prihvaćanje ljudi oko sebe i izgradnju pravog zajedništva u našim zajednicama.
KARMELSKA MISAO

Moja se duša voli ujediniti s vašom u istoj molitvi za Crkvu, za biskupiju. Kako naš Gospodin boravi u našoj duši, njegova je molitva u nama i ja bih tamo htjela zajedništvovati bez prestanka, držeći se kao mala vaza uz Izvor, česmu života, puštajući da se prelijevaju valovi njegove beskrajne ljubavi. ‘Ja se posvećujem za njih, da oni budu posvećeni u istini’. Ovu riječ našeg božanskog učitelja usvojimo potpuno, posvetimo se za duše, te kako smo svi udovi jednog te istog tijela, u mjeri u kojoj ćemo obilovati božanskim životom moći ćemo ga posredovati u veliko tijelo Crkve. (sv. Elizabeta od Trojstva)

4. dan

3. dan – SUBOTA 29. 09. 2018. – OTVORENOST
ZNAK KRIŽA
MOLITVA DUHU SVETOM Duše Sveti, Ti koji si ispunio Marijinu dušu i ulio u srca apostola gorljivost i ljubav, zapali svojom ljubavlju i moje srce. Otvori moje uši za Tvoje poticaje i daruj mi snage u živjeti po Tvojoj volji. Tako neka bude AMEN.

EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«
RAZMATRAM
Gledat ćemo otvoreno nebo i anđele Božje…Od trenutka kad smo prepoznati, Nebo se otvara i Bog nam izlazi u susret, šalje svoje glasnike koji jasno svojim imenima govore o sebi. Božji glasnici govore u ime onoga koji ih šalje i drže Nebo stalno otvorenim. Na tom putu između otvorena neba s jedne strane i čovjeka s druge strane puno je cirkuliranja jer Bog želi da povezanost neba i čovjeka ne bude prekinuta. Ukoliko čovjek poželi usmjeriti svoj pogled i život prema toj stvarnosti Nebo mu je otvoreno.
MOLIM
Za otvorenost srca kako bi susreo/susrela Gospodina
KARMELSKA MISAO

3. dan

2. dan – PETAK 28. 09. 2018. – TEMELJ
ZNAK KRIŽA
MOLITVA DUHU SVETOM Duše Sveti, Ti koji si ispunio Marijinu dušu i ulio u srca apostola gorljivost i ljubav, zapali svojom ljubavlju i moje srce. Otvori moje uši za Tvoje poticaje i daruj mi snage u živjeti po Tvojoj volji. Tako neka bude AMEN.

EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 18-22)
Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist — Pomazanik Božji!«
A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju.
Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo trpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«
RAZMATRAM
Često je puno lakše prenositi što drugi govore nego osobno odgovoriti. A pogotovo kad bi to trebalo biti temelj našeg života. Prihvaćanje muke, trpljenja i križa čini život ne težim nego kvalitetnijim jer nam omogućuje osmisliti križ i trpljenje u svijetlu istine i odgovora koji nam se nude na prepoznavanje. Prepoznati u Isusu, posebno u Isusu patniku, Krista koji je Bog i koji želi osloboditi čovjeka, a sam je zarobljen i prikovan na križ, nije lako. Isus želi da upravo u njemu raspetome prepoznamo Boga koji se daruje za nas. Zato pred križem pita: što ti kažeš tko sam ja za tebe? Što u meni vidiš? Koliko sam ti važan? Jesi li spreman sa mnom graditi svoj život…? Pusti što ljudi govore. Tu se prepusti odgovorima svoje nutrine.
MOLIM
Za prihvaćanje Isusa Krista kao temelja svog života.
KARMELSKA MISAO
Ovaj naš Gospodin jest taj po kojem nam dolaze sva dobra. On će to pokazati. Promotrimo li njegov život, najbolji je uzor. Što još hoćemo uz tako dobra prijatelja pored sebe, koji nas neće ostaviti u tegobama i nevoljama, kao što čine oni od ovoga svijeta? Blago onomu tko ga uistinu bude ljubio i uvijek imao pored sebe. (sv. Terezija Avilska)

2. dan

1. dan – ČETVRTAK 27. 09. 2018. – SUSRET
ZNAK KRIŽA
MOLITVA DUHU SVETOM: Duše Sveti, Ti koji si ispunio Marijinu dušu i ulio u srca apostola gorljivost i ljubav, zapali svojom ljubavlju i moje srce. Otvori moje uši za Tvoje poticaje i daruj mi snage u živjeti po Tvojoj volji. Tako neka bude AMEN.
EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 7-9)
U ono vrijeme: Dočuo Herod tetrarh sve što se događa te se nađe u nedoumici glede Isusa jer su neki govorili: »Ivan uskrsnu od mrtvih«; drugi: »Pojavio se Ilija«; treći opet: »Ustao je neki od drevnih proroka.« A Herod reče: »Ivanu ja odrubih glavu. Tko je onda ovaj o kom toliko čujem?« I tražio je priliku da ga vidi.
RAZMATRAM
Shvaćamo kako nije dovoljna samo prilika vidjeti Isusa, potrebno je da se dogodi osobni susret svakoga od nas s Njim, licem u lice, srcem u srce. Svaki je trenutak našega života nova prilika za susret sa živim Bogom koji nudi mogućnost novog života, ozdravljenje, nudi sebe kao hranu, nudi mir i slobodu srca. U svakom od nas ležu Herod s tisućama pitanja kojima kraljevski želi pronaći odgovore. Potrudimo se da središte našeg života prestanu biti pitanja, nego da živimo odgovore i život u odgovorima.
MOLIM
Za sve mlade koji traže Boga, a osobito one koji će sudjelovati na Karmelijadi – da se dogodi istinski susret u Bogu.

KARMELSKA MISAO 1. dan