Velika nam djela učini Svesilni u Hrvatskom Leskovcu

U subotu 31. 05. 2014. održan je posljednji susret mladih u Hrvatskom Leskovcu u ovoj pastoralnoj godini. Cijeli susret se održao pod geslom: „Velika mi djela učini Svesilni“.Odazvalo se stotinjak mladih koji su došli zahvaliti Gospodinu za sve primljene milosti i bogatstvo naših susreta. Poseban gost toga dana bio je don Damir Stojić SDB kojemu ovim putem velika HVALA na odazivu. U 20h smo započeli sa sv. Misom koju je glazbeno animirao naš VIS Karmel. Šestero mladih je primilo škapular i na taj su način potvrdili svoju pripadnost i ljubav prema Mariji.
Don Damir nas je obogatio svojim propovijedanjem u kojem se dotaknuo troje biblijskih likova iz Evanđelja toga dana – Elizabete, Marije i Ivana Krstitelja.
Nakon sv. Mise don Damir je održao predavanje kroz 5 riječi koje se provlače kroz događaj pada američkih nebodera 11. rujna – BOG, OPRAŠTANJE, LJUBAV, NADA I MARIJA.
Najveći naglasak je stavio na profil Marije, Isusove Majke i na naš odnos s Njom. Potaknuo je mlade da počnu razgovarati sa Marijom jer je Ona uistinu prisutna u našem životu.

Na kraju smo se prisjetili naših početaka ove godine, duhovne obnove, Križnog puta, hodočašća na SHKM u Dubrovnik i svih susreta, gostiju, razgovora i aktivnosti. Ovim susretom su završeni susreti mladih, ali započinju intenzivne pripreme za Karmelijadu koja će se održati u Hrvatskom Leskovcu od 29. do 31. 08. 2014.

s. Marija Dijana Mlinarić