10. Satovi muke Gospodnje: Isus okrivljen od lažnih svjedoka

10. Satovi muke Gospodnje: Isus okrivljen od lažnih svjedoka

03:00 h – Isus okrivljen od lažnih svjedoka   „A glavari svećenički i cijelo Vijeće, da bi mogli pogubiti Isusa,...

9. Satovi muke Gospodnje: Isus triput zanijekan od Petra

9. Satovi muke Gospodnje: Isus triput zanijekan od Petra

02:00 h – Isus triput zanijekan od Petra   „Uhvatiše ga dakle,odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je...

8. Satovi muke Gospodnje: Isus popljuvan, izudaran i ismjehivan u pretoriju

8. Satovi muke Gospodnje: Isus popljuvan, izudaran i ismjehivan u pretoriju

01:00 h – Isus popljuvan, izudaran i ismjehivan u pretoriju  „Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a...

7. Satovi muke Gospodnje: Isus zlostavljan i zatvoren kod Kajfe

7. Satovi muke Gospodnje: Isus zlostavljan i zatvoren kod Kajfe

24:00 h – Isus zlostavljan i zatvoren kod Kajfe  „Usta nato veliki svećenik i reče mu: „Zar ništa ne odgovaraš?...

6. Satovi muke Gospodnje: Isus odveden do velikog svećenika Kajfe

6. Satovi muke Gospodnje: Isus odveden do velikog svećenika Kajfe

23:00 h – Isus odveden do velikog svećenika Kajfe „Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikom svećeniku Kajfi, kod kojega...

7. susret mladih sa sv. Ivanom od Križa: Na slavlju mistične ženidbe

7. susret mladih sa sv. Ivanom od Križa: Na slavlju mistične ženidbe

25. ožujka 2014. održan je 7. susret o sv. Ivanu od Križa. Tumačenje kitica Ivanovog “Duhovnog spjeva” pod geslom: “Postani...

5. Satovi muke Gospodnje: Isus svezan i odveden do Ane

5. Satovi muke Gospodnje: Isus svezan i odveden do Ane

22:00 h – Isus svezan i odveden do Ane “Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga svećenika...

4. Satovi muke Gospodnje: Isus izdan od Jude i uhvaćen od Židova

4. Satovi muke Gospodnje: Isus izdan od Jude i uhvaćen od Židova

“Sad je vrijeme milosti!” 21:00 h – Isus izdan od Jude i uhvaćen od Židova Dok je on još govorio,...

3. Satovi muke Gospodnje: Isus moli na Maslinskoj gori

3. Satovi muke Gospodnje: Isus moli na Maslinskoj gori

“Sad je vrijeme milosti!” 20:00 h – Isus moli na Maslinskoj gori, krvlju se znojeći  Tada iziđe te se po...

2. Satovi muke Gospodnje: Isus daje svoje Tijelo i Krv

2. Satovi muke Gospodnje: Isus daje svoje Tijelo i Krv

“Sad je vrijeme milosti!” 19:00 h – Isus daje svoje Tijelo i Krv za hranu i piće  I dok su...